Op alle therapie en andere vormen van begeleiding van fundament-el coaching zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. Alles wat u bespreekt met uw therapeut is vertrouwelijk, behalve in het geval dat blijkt dat u uzelf of anderen schade wilt berokkenen. In dat geval is uw behandelaar verplicht om dit kenbaar te maken aan derden (familie, huisarts, politie, crisisopvang)
  2. Uw therapeut heeft een inspanningsverplichting en zal dientaangaande al zijn professionaliteit inzetten om uw probleem op te lossen. De therapeut heeft, echter, geen resultaatverplichting. Dit betekent dat u voor wat betreft de invloeden, uitwerking, en gevolgen van de therapie, positief dan wel negatief, zelf verantwoordelijk bent.
  3. De therapeut is geen bemiddelaar tussen u en derden (partners, artsen, verzekeringsmaatschappijen, uitkeringsinstanties), tenzij daar uitdrukkelijk en schriftelijk opdracht voor is gegeven.
  4. Alle keuzes en beslissingen die u neemt, al dan niet onder invloed van de therapie, zijn voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid.
  5. Afspraken moeten 24 uur van te voren worden afgezegd. Anders moet u het consult gewoon betalen. Uitzondering is overmacht: ziekte en familieomstamdigeheden.